Home
Home
Menu
Stadsgezicht Kampen

Politiek Kampen

CDA Kampen
 • Gepost op 17-07-2018
  Het college van B&W heeft een voorstel op de agenda gezet waarbij de jachthavens in de gemeente Kampen meer moeten betalen aan de gemeente. Het CDA Kampen steunt het voorstel, maar vraagt specifieke aandacht voor mensen met een smalle beurs. Het CDA is blij dat het voorstel na uitgebreid overleg ... Verder lezen »
 • Gepost op 16-07-2018
  Oranjefeest Vorige week mochten we in ’s-Heerenbroek, waar ik woon, het tweejaarlijkse Oranjefeest vieren. Deze feesten worden in de meeste dorpen niet tegelijk met Koningsdag gevierd, maar in juni of augustus. Tijdens dit feest wordt ons dorp verdeeld in 6 buurten die met elkaar gaan strijden om de wisselbeker. Al weken ... Verder lezen »
 • Gepost op 14-07-2018
  Rekenkamerrapport Uitvoering Participatiewet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt In de afgelopen week is in de commissie bestuur en middelen het rapport van de rekenkamer over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering van de Participatiewet in de gemeente Kampen besproken. Een helder en duidelijk rapport waaruit bleek dat Kampen ... Verder lezen »

ChristenUnie Kampen
 • Gepost op 15-07-2018
  De enthousiaste fractie en steunfractie laat haar eigen geluid horen.Na een zeer boeiend 1e halfjaar van 2018 is het zomerreces aangebroken. ‘Samen voor een waardevol Kampen’, dat was de boodschap waar de ChristenUnie de verkiezingen mee in ging.We hebben koude voeten en handen gehad in de campagne maar zeer veel ... Verder lezen »
 • Gepost op 29-06-2018
  De ChristenUnie vergaderde dinsdag 26 juni op locatie zoals dat heet. Op Zuivelboerderij Erf-1 aan de Mandjeswaardweg zat de zaal vol met leden van de ChristenUniefractie en 5 jonge vertegenwoordigers van de Kamper Eiland Boeren.Het Kampereiland is een uniek gebied in de monding van de IJssel. Het bestond uit een ... Verder lezen »
 • Gepost op 13-06-2018
  Op maandag 11 juni 2018 is Jan Peter van der Sluis als wethouder geïnstalleerd. De heer Van der Sluis heeft een ruime ervaring in het openbaar bestuur zowel lokaal als provinciaal, was werkzaam als Bestuurs- en concernadviseur bij de provincie Overijssel en was tot voor kort de voorzitter van de ChristenUnie. ... Verder lezen »

SGP Kampen
VVD Kampen
PvdA Kampen
 • Gepost op 01-05-2018
  De nieuwe kabinetsmaatregelen voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn asociaal en funest, zo stelt de PvdA Kampen in een schriftelijke vraag aan het college van B en W. Het kabinet wil voor werkgevers die deze mensen aan het werk hebben de regels versimpelen. Het doel is om zo meer mensen ... Verder lezen »
 • Gepost op 01-04-2018
  Op donderdag 29 maart is in de gemeente Kampen de nieuwe raad geïnstalleerd. Voor de PvdA zijn volgens de alfabetische volgorde van de avond Manfred Haveman en Janita Tabak geïnstalleerd. Wij wensen de komende 4 jaar veel succes toe. Het bericht Installatie Raad verscheen eerst op PvdA Kampen. Verder lezen »
 • Gepost op 31-03-2018
  Op woensdag 28 maart heeft het bestuur tijdens de ledenvergadering de heer Ruifrok gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap met een speld en natuurlijk een toespraak. De toespraak voor de heer Ruifrok treft u hieronder aan: Onze Jubilaris de heer Wim Ruifrok, Geboren op 29 september 1927 in Amsterdam, als ik ... Verder lezen »

Groenlinks Kampen

SP Kampen
 • Gepost op 18-09-2017
  De fractie van de SP is niet tevreden over de aanpak van de hoek Kievitstraat door het college. Een half jaar geleden stelde fractievoorzitter Richard Boddeus vragen aan wethouder Veldhoen met als doel de hoek Kievitstraat - Haatlanderdijk aan te pakken. Toen daar geen actie uit voort kwam werden ... Verder lezen »
 • Gepost op 21-05-2017
  De SP vindt het niet noodzakelijk dat de vrijgekomen post van wethouder opnieuw vervuld wordt. Begin deze maand trad wethouder Ekker(VVD) af nadat er veel commotie was ontstaan over de verkoop van de Stadskazerne. De vacante plek hoeft volgens de partij niet opnieuw ingevuld te worden omdat het slechts ... Verder lezen »
 • Gepost op 23-04-2017
  De SP is verbolgen over de reactie die burgemeester Koelewijn afgelopen weken meermalen heeft gegeven tegenover de pers over het instellen van een avondklok voor bewoners van het AZC. Koelewijn vindt dat de huisregels van het AZC in Dronten aangepast moeten worden en dat een avondklok ingesteld zou moeten ... Verder lezen »

D66 Harderwijk
 • Gepost op 05-07-2018
  Nieuwe coalitie kruipt weg voor moeilijke vragen Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart zagen we forse winst voor GroenLinks en GBK. Tegen de landelijke trend in wist ook D66 Kampen meer kiezers voor zich te winnen. En voor het eerst in de geschiedenis verloren de confessionele partijen de meerderheid in de gemeenteraad ... Verder lezen »
 • Gepost op 30-03-2018
  D66 Kampen pleit voor durf, diversiteit en openheid Op 29 maart is Gerben Wijnja geïnstalleerd als een van de 31 leden van de gemeenteraad in Kampen. In de vergadering hield hij een pleidooi voor durf, diversiteit en openheid. Dat is in elk geval waar D66 zich voor zal inzetten, met dank ... Verder lezen »
 • Gepost op 26-03-2018
  Dank aan onze kiezers! Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is D66 Kampen in aantal stemmen gegroeid. En dat tegen de landelijke stroom in! Daar zijn we trots op. Dank dus aan al onze kiezers. Dit bericht is afkomstig van D66 Kampen, dé sociaal-liberale partij in Kampen. Verder lezen »

Gemeente Belang Kampen