Home
Home
Menu
Stadsgezicht Kampen

Politiek Kampen

CDA Kampen
 • Gepost op 04-07-2019
  Lees hier de bijdrage van raadslid Hardy Wellenberg tijdens de raadsvergadering op donderdag 4 juli 2019 over de initiatiefnota 'Openstelling supermarkten op zondag': Voorzitter, alvorens ons standpunt ten aanzien van dit raadsvoorstel toe te lichten willen wij allereerst de commissie Zondagverkenning van harte danken voor het gedegen stuk werk dat door ... Verder lezen »
 • Gepost op 02-07-2019
  Samenleven doe je niet alleen! Vandaag publiceerde De Brug ons standpunt overde zondagopenstelling van supermarkten in de gemeente Kampen. Onze fractie zal komende donderdag tijdens de raadsvergadering instemmen met het voorstel om zondagmiddag openstelling van supermarkten mogelijk te maken. Uit het rapport van de commissie Zondagsverkenning blijkt dat voor- en tegenstanders elkaar ... Verder lezen »
 • Gepost op 03-06-2019
  De CDA-fractie heeft een werkbezoek gebracht aan de Koggewerf en daar gesproken met een afvaardiging van het bestuur van de Stichting Kamper Kogge. De Kogge zelf was op reis naar Oostende en Blankenberge in België en was daar een grote publiekstrekker. Het was zelfs noodzakelijk om het aantal mensen op de ... Verder lezen »

ChristenUnie Kampen
 • Gepost op 05-07-2019
  Op 4 juli heeft de gemeenteraad van Kampen met een meerderheid voor het voorstel gestemd om de supermarkten open te stellen op zondag. Met 19 stemmen voor en 12 stemmen tegen is het voorstel aangenomen. Daardoor is het mogelijk dat de supermarkten open mogen op zondag van 12.00-18.00 uur met ... Verder lezen »
 • Gepost op 21-06-2019
  In de afgelopen jaren is in Kampen de openstelling van winkels op zondag onderwerp van discussie geweest. In het coalitieakkoord is afgesproken dat daarover een gesprek met de samenleving zou moeten plaatsvinden. Dit gesprek is begeleid door een commissie Zondagverkenning. Fractievoorzitter Jan Willem Schutte van de ChristenUnie: “ik ben zeer ... Verder lezen »
 • Gepost op 19-06-2019
  Raadspraat Martine WiltjerIn de afgelopen week ontving de gemeenteraad de resultaten van het onderzoek naar aanleiding van de motie Hospice. In de conclusie van het onderzoek wordt benadrukt dat een hospice een welkome aanvulling zou zijn op het bestaande zorgaanbod in de regio en in de gemeente Kampen. Wat een ... Verder lezen »

SGP Kampen
VVD Kampen
PvdA Kampen
 • Gepost op 01-05-2018
  De nieuwe kabinetsmaatregelen voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn asociaal en funest, zo stelt de PvdA Kampen in een schriftelijke vraag aan het college van B en W. Het kabinet wil voor werkgevers die deze mensen aan het werk hebben de regels versimpelen. Het doel is om zo meer mensen ... Verder lezen »
 • Gepost op 01-04-2018
  Op donderdag 29 maart is in de gemeente Kampen de nieuwe raad geïnstalleerd. Voor de PvdA zijn volgens de alfabetische volgorde van de avond Manfred Haveman en Janita Tabak geïnstalleerd. Wij wensen de komende 4 jaar veel succes toe. Het bericht Installatie Raad verscheen eerst op PvdA Kampen. Verder lezen »
 • Gepost op 31-03-2018
  Op woensdag 28 maart heeft het bestuur tijdens de ledenvergadering de heer Ruifrok gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap met een speld en natuurlijk een toespraak. De toespraak voor de heer Ruifrok treft u hieronder aan: Onze Jubilaris de heer Wim Ruifrok, Geboren op 29 september 1927 in Amsterdam, als ik ... Verder lezen »

Groenlinks Kampen

SP Kampen
 • Gepost op 18-09-2017
  De fractie van de SP is niet tevreden over de aanpak van de hoek Kievitstraat door het college. Een half jaar geleden stelde fractievoorzitter Richard Boddeus vragen aan wethouder Veldhoen met als doel de hoek Kievitstraat - Haatlanderdijk aan te pakken. Toen daar geen actie uit voort kwam werden ... Verder lezen »
 • Gepost op 21-05-2017
  De SP vindt het niet noodzakelijk dat de vrijgekomen post van wethouder opnieuw vervuld wordt. Begin deze maand trad wethouder Ekker(VVD) af nadat er veel commotie was ontstaan over de verkoop van de Stadskazerne. De vacante plek hoeft volgens de partij niet opnieuw ingevuld te worden omdat het slechts ... Verder lezen »
 • Gepost op 23-04-2017
  De SP is verbolgen over de reactie die burgemeester Koelewijn afgelopen weken meermalen heeft gegeven tegenover de pers over het instellen van een avondklok voor bewoners van het AZC. Koelewijn vindt dat de huisregels van het AZC in Dronten aangepast moeten worden en dat een avondklok ingesteld zou moeten ... Verder lezen »

D66 Harderwijk
 • Gepost op 11-07-2019
  D66 Kampen vraagt aandacht voor verkeersveiligheid op fietsroutes naar basisscholen Uit een verkennend onderzoek van D66 Kampen blijkt dat hooguit 75% van de basisscholieren lopend of op de fiets naar school gaat. Volgens de basisscholen is de verkeersveiligheid op fietsroutes een belangrijke belemmering om dit percentage te verbeteren. De fractie van ... Verder lezen »
 • Gepost op 11-07-2019
  Zondagsopening supermarkten belangrijke stap D66 is opgetogen dat de gemeenteraad van Kampen eindelijk besloten heeft dat supermarkten op zondagmiddag open mogen. Een ruime meerderheid toonde zich voorstander, alleen Christenunie, SGP en Kampen Sociaal stemden tegen.  Met dit besluit zet Kampen volgens D66-fractievoorzitter Gerben Wijnja een belangrijke stap op ... Verder lezen »
 • Gepost op 18-03-2019
  Grijp kansen van klimaat investeringen Volgens D66 Kampen moeten Kamper ondernemers kunnen profiteren van de grote klimaatinvesteringen. De gemeente kan hen daarbij helpen met een klimaattop. Kyra Selles, de eerste vrouw op de lijst voor D66 bij de provinciale statenverkiezingen op 20 maart en burgerraadslid in Kampen, ziet ... Verder lezen »

Gemeente Belang Kampen