Home
Home
Menu
Stadsgezicht Kampen

Politiek Kampen

CDA Kampen
 • Gepost op 13-02-2021
  CDA Kampen waardeert iedereen die zich vrijwillig inzet voor een club, vereniging, koor of kerkelijke gemeente. Deze vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in onze samenleving. Als blijk van waardering voor hun tomeloze inzet geeft de fractie van CDA Kampen jaarlijks rond Valentijnsdag een bos bloemen aan een vrijwilliger uit de ... Verder lezen »
 • Gepost op 23-01-2021
  Het college heeft geconstateerd dat de vigerende bestemmingsplannen voor het Melmerpark verouderd en versnipperd zijn. Daarom wordt een nieuw en geactualiseerd bestemmingsplan voor het Melmerpark opgesteld. Voorafgaand aan opstelling van het ontwerp-bestemmingsplan is eerst een Nota van Uitgangspunten gemaakt. De insteek in de Nota van Uitgangspunten is dat het Melmerpark ... Verder lezen »
 • Gepost op 31-12-2020
  Onlangs is het Beleidsplan Integraal Handhaven Sociaal Domein vastgesteld. Van de landelijke toeslagenaffaire hebben we geleerd dat een goed handhavingsbeleid belangrijk is. Het is goed dat de gemeente Kampen aan de voorkant probeert te voorkomen dat geld onterecht wordt uitgekeerd en zo onze kwetsbaarste inwoners beschermd.  De gemeente Wijdemeren heeft recentelijk ... Verder lezen »

ChristenUnie Kampen
 • Gepost op 27-03-2021
  Oud/nieuwMet respect en dankbaarheid voor wat burgemeester Koelewijn heeft betekend voor Kampen hebben de gemeenteraad en de inwoners van Kampen kennis genomen van zijn besluit om af te treden per 1 oktober aanstaande. Er is een profielschets gemaakt voor een nieuwe burgemeester. Inwoners van de gemeente Kampen hebben ook inbreng ... Verder lezen »
 • Gepost op 26-03-2021
  Tijdens de vergadering op maandag 22 maart stond de versnelling van de woningbouw op de agenda. De woningnood is groot in Nederland en ook in Kampen, er is weinig aanbod, de huizenprijzen zijn fors gestegen en er wordt vaak boven de vraagprijs geboden. Ook huurders vinden moeilijker een geschikte woning.Meer ... Verder lezen »
 • Gepost op 22-03-2021
  De werkzaamheden aan de provinciale weg N760 in Grafhorst en IJsselmuiden houdt de gemoederen flink bezig. De provincie heeft al langer plannen om de weg naar Genemuiden volledig te restaureren en dat is in de ogen van de ChristenUnie geen overbodige luxe. De weginrichting voldoet niet meer aan de huidige ... Verder lezen »

SGP Kampen
VVD Kampen
PvdA Kampen

Groenlinks Kampen

SP Kampen
 • Gepost op 24-03-2021
  Afgelopen week is de gemeenteraad door het college ingelicht dat over 2020 waarschijnlijk € 3 miljoen extra is uitgegeven aan jeugdzorg. Als dit geld daadwerkelijk aan extra zorg voor de jeugd is uitgegeven, zit daar niet direct het pijnpunt. Wel is het zorgelijk dat halverwege 2020 alles nog volgens de ... Verder lezen »
 • Gepost op 20-03-2021
  Afgelopen woensdag heeft Nederland gestemd. De uitslag is anders dan we hadden gehoopt. De SP gaat van 14 naar 9 zetels in de Tweede Kamer. Dat is een verlies van 5 zetels en dat doet pijn. Maar socialisten doen niet aan opgeven. Wij gaan door! Verder lezen »
 • Gepost op 30-01-2021
  Op 17 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Die zijn heel belangrijk, want het is tijd voor een eerlijker Nederland. Hard werken moet beter beloond worden, wonen moet betaalbaar zijn en de zorg moet beter voor iedereen. In Zwolle is de verkiezingscampagne begonnen! Verder lezen »

D66 Harderwijk
 • Gepost op 24-03-2021
  Een tent om Kampen beter te maken Wat een geweldige verkiezingsuitslag voor D66! Ik wil alle kiezers bedanken die afgelopen week op ons hebben gestemd en voor nieuw leiderschap hebben gekozen. Ook in Kampen! De afgelopen 15 jaar blijft het aantal D66-stemmers in Kampen groeien! Ik moet eerlijk zeggen dat ik ... Verder lezen »
 • Gepost op 11-03-2021
  D66 durft keuzes te maken, maar neemt ook verantwoordelijkheid Gesprek tussen Gerben Wijnja (fractievoorzitter D66 Kampen) en Wybren Bakker (kandidaat Tweede Kamerlid D66) Wybren, jij bent nu fractievoorzitter voor D66 Overijssel. Waarom wil je naar Den Haag? Ik vind dat we het oosten meer stem ... Verder lezen »
 • Gepost op 14-02-2021
  Valentijnstaart in 2021 voor Kamper BOA’s Ter gelegenheid van Valentijnsdag ontvingen de BOA’s van de gemeente Kampen een taart uit handen van D66-fractievoorzitter, Gerben Wijnja. Met de inmiddels traditionele Valentijnstaart wil D66 Kampen ditmaal de handhavers van de gemeente Kampen in het zonnetje zetten. De BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) ... Verder lezen »

Gemeente Belang Kampen